ساختار آزمون اسپیکینگ speaking

ساختار و فرمت اسپیکینگ آیلتس

فرمت امتحان اسپیکینگ در 3 بخش اصلی (11 تا 14 دقیقه)

بخش اسپیکینگ آیلتس (speaking) استفاده شما از زبان انگلیسی گفتاری را ارزیابی می کند، هر قسمت ضبط می شود. ساختار اسپیکینگ در سه بخش اصلی است که بترتیب درباره آن صحبت خواهیم کرد.

قسمت اول: معرفی و مصاحبه (Introduction and interview)

مصاحبه گیرنده از شما سوالات کلی در مورد خودتان و طیف وسیعی از موضوعات آشنا مانند خانه، خانواده، کار، مطالعات و علایق می پرسد. این قسمت بین چهار تا پنج دقیقه طول می کشد.

For example:

Let’s talk about your hometown. Where is your hometown?
What do you like about your hometown?
Where do you live in your country?
Is your country an interesting place to live?
Do you enjoy your job?
What responsibilities do you have at work?
What was your typical day like at work?
Have you taken any volunteer works?
What do you do in your free time?
Do you have a busy social life?

ساختار آزمون اسپیکینگ speaking

قسمت دوم: صحبت فردی طولانی‌مدت (Long turn)

برگه سوالی به شما داده می شود که از شما می خواهد در مورد یک موضوع خاص صحبت کنید.(این کارت تحت عناوین Cue card-Task card-Question card  شناخته می شود.) قبل از صحبت کردن یک دقیقه فرصت دارید تا آماده شوید. سپس یک الی دو دقیقه درباره سوالات موجود در کارت باید صحبت کنید.

For example:

Describe an advertisement that persuaded you to buy a product.

You should say

What advertisement it was
Was it shown on TV, radio or newspaper
What was good about that advertisement

Explain why you think that advertisement made the product seem attractive.

Talk about a book you have never read but would like to read.

You should mention:

How well known it is
Why you would like to read it
Why you have never read it before

And say how you think it will compare to other books you have read

ساختار آزمون اسپیکینگ speaking

قسمت سوم: گفت‌وگوی دوطرفه (Discussion)

سوالات بیشتری در مورد موضوعی که در قسمت 2 درباره آن صحبت کرده اید از شما پرسیده می شود. این بخش از آزمون بین چهار تا پنج دقیقه طول می کشد.

What are popular types of advertising in today’s world?
What type of media advertising do you like most?
How do people in your country feel about art?
Do people in your country prefer music over art?
Do people read more nowadays?
Do you read before going to bed?
In your opinion, do business people have to work long hours?
How do business people relax?
Do you think change is good?
What are some of the major changes that occur to people throughout their lives?

4 معیار مصاحبه گیرنده برای ارزیابی شما

مصاحبه گیرنده 4 معیار را برای ارزیابی شما در نظر می گیرد.

نمره‌دهی اسپیکینگ به شرح زیر است:

  1. 1دامنه واژگانی که استفاده میکنید. ( Lexical Resource منبع تقویت واژگان )
  2. به چه میزان روان صحبت میکنید و ارتباط بین جملات شما وجود دارد. ( Fluency روان صحبت کردن و Coherence انسجام کلام )
  3. تلفظ کلماتی که استفاده می کنید. ( Pronunciation تلفظ )
  4. دامنه و دقت ساختارهای گرامری ای که استفاده می کنید. (Grammatical Range and accuracy)

حال در مقالاتی دیگر به شما کمک می کنیم که چگونه می توانید هرکدام از این قسمت ها را تقویت کنید و در آخر با تقویت کردن اینها، نمره اسپیکینگ آیلتس خود را بالاتر ببرید.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *