معرفی استاد هادی کیهانی

معرفی استاد هادی کیهانی

Hadi Keyhani

استاد هادی کیهانی در سطوح مختلف زبان انگلیسی در بسیاری از آموزشگاه‌های زبان انگلیسی و مراکز آموزش عالي کشور، 33 سال سابقۀ تدریس دارند. ایشان در طول این سال‌ها هزاران زبان‌آموز و مدرس را در سطوح مختلف تربیت کرده‌اند.

معرفی استاد هادی کیهانی

استاد هادی کیهانی در سطوح مختلف زبان انگلیسی در بسیاری از آموزشگاه‌های زبان انگلیسی و مراکز آموزش عالي کشور، 33 سال سابقۀ تدریس دارند. ایشان در طول این سال‌ها هزاران زبان‌آموز و مدرس را در سطوح مختلف تربیت کرده‌اند. استاد کیهانی به‌عنوان یکی از نخستین افرادی که در ایران به آموزش آیلتس پرداخته‌، سال‌ها سابقۀ تدریس در دوره‌های بین‌المللی و آزمون‌های سطوح عالی را نيز دارند. ایشان از سال 1375 به تدریس و تربیت داوطلبان و مدرسان آیلتس مشغول شده و طراحی دوره‌ها و منابع تدریس آیلتس را بر‌عهده داشته‌اند. مجموعۀ خودآموز Forward To IELTS حاصل تجربیات سالیان دراز ایشان در عرصۀ آموزش آزمون آیلتس است که به‌عنوان هدیه‌ای گرانبها در دسترس تمامی افرادی قرار گرفته که قصد آماده‌ شدن جهت شرکت در آزمون آیلتس را دارند.
مدرس زبان انگلیسی
1367-1370

مدرس زبان انگلیسی در دانشکدۀ نیروی هوایی

مدرس زبان انگلیسی
1369-1382

سرپرست واحد آزمون‌های کمبریج-طراح آزمون-تربیت مدرس در آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه

مدرس آیلتس
تاکنون-1375

تدریس آیلتس، تربیت مدرس آیلتس، طراحی منابع و دوره‌های آموزش آیلتس برای مراکز آموزشی در سراسر کشور

مدیر آموزش
1379-1382

سرپرست واحد تربیت مدرس-تربیت مدرس در سطوح گوناگون در بیش از 250 واحد آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه در سراسر کشور

مدرس زبان انگلیسی
1378-1380

سوپروایزر ارشد-تربیت مدرس در واحدهای مؤسسه زبان انگلیسی زبانسرا

مدیر آموزش
1384-1387

طراحی متون آموزشی-طراحی آزمون-تربیت مدرس آیلتس در آموزشگاه زبان انگلیسی ایران-استرالیا

مدیر آموزش
1385-1392

سرپرست دپارتمان آیلتس-تربیت مدرس آیلتس در مرکز آموزش‌ زبان‌های خارجی برنا

مدرس دوره‌های آیلتس
1390-1397

مدرس دوره‌های پیشرفته و آیلتس در مرکز آیلتس صبای سحر

مدیر آموزش
تاکنون-1393

طراح آزمون-طراح دوره‌های تربیت مدرس-تربیت مدرس دوره‌های آیلتس در مرکز آموزش زبان انگلیسی آفاق

سرپرست مرکز آیلتس آفاق
1396-تاکنون

سرپرست مرکزآیلتس آفاق-طراح منابع آیلتس-تربیت مدرس آیلتس

طراح دورۀ خودآموز Forward To IELTS
تاکنون-1397

طراحی، تولید و تدریس دورۀ خودآموز Forward To IELTS

مدرس زبان انگلیسی
1367-1370

مدرس زبان انگلیسی در دانشکدۀ نیروی هوایی

مدرس زبان انگلیسی
1369-1382

سرپرست واحد آزمون‌های کمبریج-طراح آزمون-تربیت مدرس در آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه

مدرس آیلتس
تاکنون-1375

تدریس آیلتس، تربیت مدرس آیلتس، طراحی منابع و دوره‌های آموزش آیلتس برای مراکز آموزشی در سراسر کشور

مدیر آموزش
1379-1382

سرپرست واحد تربیت مدرس-تربیت مدرس در سطوح گوناگون در بیش از 250 واحد آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه در سراسر کشور

مدرس زبان انگلیسی
1378-1380

سوپروایزر ارشد-تربیت مدرس در واحدهای مؤسسه زبان انگلیسی زبانسرا

مدیر آموزش
1384-1387

طراحی متون آموزشی-طراحی آزمون-تربیت مدرس آیلتس در آموزشگاه زبان انگلیسی ایران-استرالیا

مدیر آموزش
1385-1392

سرپرست دپارتمان آیلتس-تربیت مدرس آیلتس در مرکز آموزش‌ زبان‌های خارجی برنا

مدرس دوره‌های آیلتس
1390-1397

مدرس دوره‌های پیشرفته و آیلتس در مرکز آیلتس صبای سحر

مدیر آموزش
تاکنون-1393

طراح آزمون-طراح دوره‌های تربیت مدرس-تربیت مدرس دوره‌های آیلتس در مرکز آموزش زبان انگلیسی آفاق

سرپرست مرکز آیلتس آفاق
1396-تاکنون

سرپرست مرکزآیلتس آفاق-طراح منابع آیلتس-تربیت مدرس آیلتس

طراح دورۀ خودآموز Forward To IELTS
تاکنون-1397

طراحی، تولید و تدریس دورۀ خودآموز Forward To IELTS

Hidden
Hidden