1. آموزش ثبت نام در سایت

2. آموزش ورود به سایت

3. آموزش خرید پکیج خودآموز آیلتس

4. آموزش استفاده از خدمات پشتیبانی سایت

5. آموزش عضویت در صفحۀ پشتیبانی آموزشی در اینستاگرام