نمره دهی بخش رایتینگ آیلتس

نمره دهی بخش رایتینگ آیلتس در هر تسک چگونه است؟

روش نمره دادن در بخش نوشتن آیلتس چیست؟

درست مانند هر بخش دیگری از آزمون آیلتس، بخش رایتینگ Writting آن هم دارای بازه نمره‌ای 0 تا 9 است. بخش رایتینگ این آزمون از دو تسک تشکیل شده است که هدف از انجام هر تسک متفاوت می‌باشد و برای انجام هرکدام نمره‌ای دریافت خواهید کرد. در نهایت، با در نظر گرفتن دو نمره، نمره‌ای به عنوان نمره کلی رایتینگ برای شما در نظر گرفته می‌شود. در این مطلب از خانه آیلتس آفاق ابتدا به معیارهای نمره دهی ممتحین سپس  به توضیحات هر نمره در آن معیار می پردازیم.

1: معیارهای نمره دهی رایتینگ تسک 1 و 2

2:  در هر نمره، سطح علمی داوطلب باید چقدر باشد؟

ابتدا به چند نکته زیر توجه کنید:

 • نمره رایتینگ شما به صورت کل محاسبه می شود و نمرات رایتینگ تسک 1 و 2 جداگانه اعلام نمی شود.
 • ارزش نمره رایتینگ تسک 2 دو برابر تسک 1 می باشد. به این صورت که نمره کسب شده در رایتینگ تسک 1 را با دوبرابر نمره تسک 2 جمع می بندند سپس نمره حاصل تقسیم بر 3 می شود و نمره کل رایتینگ شما بدست می آید.

به عنوان مثال نمره تسک 1 شما برابر است با 5.5 و نمره تسک 2 برابر است با 6.5.

                                                                                                                                                                                                                                                              5.5 + 6.5 (2) = 18.5

                                                                                                                                                                                                                                                                 18.5 / 3 = ‌‎‏‍6

پس نمره رایتینگ این داوطلب برابر است با 6. توجه داشته باشید که نمره آیلتس اگر اعشار داشته باشد، به سمت پایین رند می شود نه بالا.

برای شناخت بیشتر مهارت خواندن، می‌توانید سری به مقاله “رایتینگ آیلتس” بزنید.

نمره دهی بخش رایتینگ آیلتس

بررسی نمرات ارائه شده در تسک‌های آیلتس

آزمون آیلتس در بخش رایتینگ از دو تسک تشکیل شده است که هرکدام از این تسک‌ها از نظر هدف با هم تفاوت دارند. در صورتی که این چهار مورد را رعایت کنید، از تسک یک رایتینگ نمره مناسبی دریافت خواهید کرد.

از جمله معیارهای نمره‌دهی در تسک‌های آیلتس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پاسخ به تسک یا TR or (Task Response)
 • انسجام و پیوستگی یا CC or (Coherence and Cohesion)
 • منابع واژگان یا LR or (Lexical Resource)
 • نقد دستوری یا GRA or (Grammatical Range and Accuracy)

در تسک 2 بخش رایتینگ آیلتس، اهدافی با نام مشابه با اهداف تسک 1 وجود دارند. اما در عمل، این تسک‌ها از نظر عملکرد تفاوت زیادی با هم دارند. به طور کلی، باید حتما در انجام این تسک‌ها، چهار مورد TR، CC، LR و GRA را رعایت کنید.

Grammatical range and accuracy 

 • دقت و گستردگی ساختارهای دستوری: استفاده کردن از ساختارهای دستوری به صورت گسترده و مهم تر از آن به صورت درست را هنگام نوشتن در نظر داشته باشید. مراقب باشید که بعضی وقتها استفاده اشتباه از این ساختار ها ممکن است مفهوم جمله تان را به خوبی انتقال ندهد و باعث کسر نمره شود. ساختارهای دستوری از دو نظر مورد بررسی قرار می گیرد. یک اینکه چقدر ساختارهای دشوار مانند جملات پیچیده (Complex Sentences)، Inversion، …غیره استفاده می کنید و یکی هم از نظر دقت و صحت این ساختارها.

 

Coherence and Cohesion

 • پیوستگی و منسجم بودن کلام شما: سعی کنید بین جملات و ایده هایی که استفاده می کنید یک هماهنگی منطقی وجود داشته باشد تا نمره این بخش را به خوبی بگیرید. برای پیوسته بودن می توانید از کلمات ربط استفاده کنید.

 

Lexical Resource 

 • گستردگی لغات: سعی کنید تا می توانید از غلط های املایی دوری کنید. تمرین های word formation انجام دهید تا بدانید هر کلمه چگونه و به چه صورت استفاده می شود. گستردگی لغات خود را بالا ببرید تا بتوانید برای انتقال مفهوم جملاتتان از کلمات بهتری استفاده کنید. کالوکیشن ها نیز می تواند کمک بسیاری بهتان بکند.

 

 

Task Response – Task Achievement 

 • پاسخ دادن به پرسش های سوال: در متن سوال رایتینگ، قطعا از شما چیزهایی می خواهد که به آن پاسخ دهید. حواستان باشد که اگر در روند رایتینگ خود با این سوالات پاسخ ندهید، نمره این بخش را از دست می دهید. به عنوان مثال، اگر از شما خواسته تا برای مسئله ای دلیل بیاورید، حتما دلایل مورد نظر را ذکر کنید و از دلایل خود به همراه مثال زدن پشتیبانی کنید.

 

 • نکته ای که در این بخش حائز اهمیت می باشد، این است که برای رایتینگ تسک 1 از اصطلاح Task Achievement استفاده می شود و برای رایتینگ تسک 2 از اصطلاح Task Response.

برای اطلاعات بیشتر درمورد آزمون آیلتس و معرفی آن میتوانید به مطلب ” آزمون آیلتس چیست؟ ” مراجعه کنید.

نمره دهی بخش رایتینگ آیلتس

سیستم نمره دهی بخش رایتینگ آیلتس

 • در هر نمره، سطح علمی داوطلب باید چقدر باشد؟

در جدول زیر معیارهای نمره دهی رایتینگ تسک 2 در هر نمره را می بینید که به صورت اختصاصی از روی نسخه اصلی تهیه شده است.

 

Band

Grammatical range and accuracy

Lexical Resource

Coherence and Cohesion

Task Response

نمره

دامنه و دقت ساختار گرامری

دایره لغات

انسجام و پیوستگی

پاسخگویی به سوالات و مطالب خواسته شده

9

از ساختارهای گرامری زیادی استفاده می کند و مهم تر از آن به صورت صحیح استفاده می شود. گاهی وقتها ممکن است یکسری اشتباهات لپی داشته باشد که طبیعی است.

داوطلب می تواند در تمامی موضوعات، لغات زیادی را با انعطاف استفاده کند و کنترل خوبی در استفاده از آنها دارد تا بتواند کاملا طبیعی و اصیل باشد. باز هم ممکن است یکسری اشتباهات لپی مانند بقیه انگلیسی زبانان داشته باشد.

از کلمات و عبارات ربط به اندازه کافی استفاده می کند تا جلب توجه نکند. پاراگراف بندی خوبی دارد. عبارات استفاده شده هم از نطر معنایی هم ساختاری به خوبی بهم وصل می شوند.

به تمامی بخش های سوال و هرآنچه خواسته شده پاسخ می دهد. پاسخ خود را به خوبی بسط می دهد و از ایده خود با مثال پشتیبانی می کند. دلایل خوبی را نیز می تواند ارائه دهد.

8

از ساختارهای گرامری به خوبی استفاده می کند و اکثر جملاتش صحیح می باشد.

در استفاده از لغات بسیار خوب عمل میکند و در انتقال مفاهیم نیز خوب است. بعضی اوقات ممکن است لغات در جای درست استفاده نشود و کالوکیشن درستی ساخته نشود. ایرادات spelling – word formation بسیار کم است.

ایده ها و مطالبش را به صورت منطقی و یک ترتیب خوب می نویسد. پاراگرف بندی مناسب است. تمامی نکات کلمات ربط cohesion را نیز می تواند مدیریت کند.

بیشتر بخش های سوال را پوشش می دهد و ایده های خود را منطقی و به خوبی شرح می دهد.

7 جملات پیچیده استفاده می کند اما تعدادی غلط در ساختاری های او دیده می شود. دامنه ساختار های او آنچنان زیاد نیست. در موضوعات بسیاری می تواند به خوبی لغات استفاده کند و کافی است. گاهی اوقات در انتخاب کلمات دچار اشتباه می شود و غلط املایی نیز کمی دیده می شود. اطلاعاتش در کالوکیشن ها نیز تقریبا خوب است. از کلمات ربط استفاده می کند اما گاهی بیش از حد یا بسیار کم می باشد. در هر پاراگرافش باید یک مووع شفاف را ارائه دهد. تمامی بخش های سوال را به اندازه کافی پوشش می د هد. در آزمون جنرال با لحن مناسب هدف نامه را می تواند به خوبی توضیح دهد .
6 ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.
اشتباهات گرامری و نقطه گذاری دارد اگر چه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.
لغات مختلفی برای صحبت راجع به موضوعات مختلف استفاده می کند. سعی می کند از لغاتی که کمتر رایج هستند استفاده کند اما گاهی به اشتباه دچار می شود. استفاده از لغاتش هم به اندازه کافی نیست. کلمات ربطی که استفاده می کند به صورت مکانیکی غلط است. بخش های پاراگرافش را گاهی به صورت شفاف بهم ربط نمی دهد. پاراگراف بندی او همیشه به صورت منطقی نیست. تمامی بخش های سوال را پوشش می دهد اما در بعضی قسمت ها باید تمرکز بیشتری بگذارد. روی جزئیات بولا پوینت ها باید بیشتر دقت کند چرا که بعضی اوقات ممکن است بی ربط درباره آنها بنویسد.

 

نکته مهم: یادتان باشد در بخش گرامر هرچه خطای شما بیشتر باشد، بیشتر نمره از دست می دهید بنابراین سعی کنید از ساختارهایی استفاده کنید که از صحت آن اطمینان کامل دارید و ساختارهایی را که اندازه کافی قبلا تمرین نکرده اید را استفاده نکنید. حتمن از یک معلم خوب آیلتس کمک بگیرید تا در رایتینگ پیرشرفت کنید یا حداقل رایتینگ های خود را بفرستید تا تصحیح شود و نقات ضعف و قوت خود را بشناسید.

بهبود نمرات آیلتس با کمک موسسه آفاق

اگر قصد موفق شدن در آیلتس و کسب نمره بالا را دارید، باید به بخش رایتینگ آن مسلط باشید. برای این منظور، می‌توانید سری به بخش “مقالات آیلتس” از سایت مرکز آموزش آیلتس آفاق بروید. در صورت نیاز به دریافت مشاوره رایگان، کافی است همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

نمره دهی بخش رایتینگ آیلتس

سوالات متداول

در چه صورت می‌توان نمره 9 را در رایتینگ آیلتس به‌دست آورد؟

تنها در صورتی که بتوانید هر چهار معیار نمره دهی بخش رایتینگ آیلتس را به خوبی رعایت کنید.

در صورت نداشتن هیچ دانشی، در رایتینگ چه نمره‌ای دریافت می‌کنیم؟

در صورت نداشتن هیچ دانشی نمره 1 را دریافت خواهید کرد.

آیا حتما باید دو تسک رایتینگ را انجام داد؟

بله.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *