مواردی که باعث کاهش نمره رایتینگ آیلتس می شود

چه مواردی باعث کاهش نمره رایتینگ آیلتس می شود؟

برای بسیاری از داوطلبین پیش می آید که بعد از دیدن نتیجه آزمون آیلتس خود تعجب می کنند و می گویند که “ما که خیلی خوب نوشتیم یا صحبت کردیم ولی چرا همچین نمره ای گرفتم”. مواردی در آزمون وجود دارد که داوطلبین با رعایت نکردن و آگاهی نداشتن از آنها باعث می شوند به نمره مورد نظرشان دست نیابند. به عنوان مثال یکی از این مواردی که باعث کاهش نمره شما در بخش رایتینگ آزمون آیلتس می شود این است که نوشته تان را به صورت غیر رسمی بنویسید. البته به یاد داشته باشید که در بخش آزمون جنرال رایتینگ تسک 1 ممکن است از شما بخواهند ک یک نامه بنویسید و فرمت آن غیررسمی باشد. پس در این مورد باید حواستان را جمع کنید. بنابراین رعایت نکردن چنین مواردی به صورت مکرر باعث می شود نمره‌تان روی 5.5 یا 6 بماند.

مواردی که باعث کاهش نمره رایتینگ آیلتس می شود

مواردی که باعث کاهش نمره شما می شود

1. جملات حفظ شده و آماده

در بسیاری از رایتینگ های داوطلبین می بینیم که یکسری از عبارات مشخصاً حفظ شده می باشند و داوطلب آنها را از قبل آماده کرده است. بدی این کار این است که این عبارات با باقی نوشته داوطلب همخوانی ندارد و ممتحن آزمون به راحتی متوجه این قضیه می شود. در نتیجه نمره رایتینگ آیلتس شما کاهش می یابد. وقتی نوشته یک داوطلب دارای اشتباهاتی از نظیر انتخاب نامناسب کلمات می باشد پس مشخصاً این عبارات حفظ شده برای این متن مناسب نمی باشد. از این عبارات حفظ شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

There are a plethora of reasons for the rise in obesity worldwide, chief among those are eating too much fast food and no exercise.
To my mind, it is an undeniable fact that global warming is caused by CO2 emissions.
One outstanding reason to support my view is that __________
Contrary to popular belief, I argue that global warming is the primary danger to mankind.
From my perspective, health issues come from a bad diet and lack of exercise.
Carbon pollution is, without a doubt, the foremost reason for the rise in global temperatures globally.
The primary factor which contributes to this phenomenon is global warming____
This is a highly controversial issue that needs to be tackled promptly________
To elucidate my point further ___________

حواستان باشد که از نوشتار و گفتاری استفاده کنید که با آن راحت هستید. عبارات حفظ شده و آماده تاثیر منفی روی نمره شما خواهد گذاشت.

2. استفاده از ضرب المثل و اصطلاحات

اصطلاحات(slang) و ضرب المثل ها(idioms) عباراتی هستند که انگلیسی زبانان بومی در مکالمات خود از آنها استفاده می کنند. یادتان باشد که از این عبارات در رایتینگ خود استفاده نکنید چرا که استفاده از اینها غیر رسمی هستند و معمولا به صورت اشتباه توسط زبان آموزان استفاده می شود.

از این عبارات می توانید در بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس استفاده کنید اما یادتان باشد که از درست بودن آن مطمئن شوید و در موقعیتی استفاده کنید که 100درصد از آن مطمئن هستید وگرنه ممکن است باعث کاهش نمره‌تان شود.

همچنین بدانید که اگر از این عبارات به صورت یکسری عبارات حفظ شده استفاده کنید، مصاحبه گیرنده آزمون اسپیکینگ متوجه این امر خواهد شد و از نمره‌تان کسر خواهد شد.

مواردی که باعث کاهش نمره رایتینگ آیلتس می شود

به مثال های زیر نگاه کنید، می بینید که اصطلاحات در موقعیت درست استفاده شده اند:

At the end of the day, the government needs to raise taxes on fast food.
It costs an arm and a leg to use public transport in London these days.
The issue of global warming is a hot potato.
He landed on his feet and found a good job straight away.
I can’t get my head around why governments can’t sort out global warming.

اصطلاحات نیز  چه برای رایتینگ و چه برای اسپیکینگ از آنجایی که غیر رسمی هستند، پیشنهاد می دهم استفاده نکنید. مثال های زیر را نگاه کنید:

I’m usually knackered after a hard day’s work.
My mate is quite cheeky, he said I was a fat git.
I never eat at McDonalds, the meat is dodgy and the burgers taste like crap.

جملات بالا اصطلاح (slang) هستند و استفاده از آنها در آیلتس پیشنهاد نمی شود.

3. استفاده از ضمایر ‘you’, ‘we’, ‘us’ بیش از اندازه

از ضمایر می توان در رایتینگ استفاده کرد اما باید حواسمان را جمع کنیم چرا که اشاره کردن بیش از اندازه به ضمایری مانند ‘you’ یا  ‘we’  باعث می شود که نوشته ما شکل شخصی و غیر رسمی بگیرد انگار که داریم مکرراً خواننده را مخاطب قرار می دهیم.  البته به جز مواردی که میخواهید ارجاع (Referencing) بدهید.

پاراگراف زیر خیلی غیر رسمی است و فرمت شخصی دارد:

‘In general, therapy and medicine are more expensive than prevention of diseases. For example, If YOU get a cold and a high fever, YOU have to go to see a doctor and YOU will pay a lot of money for the diagnosis and medicine. However, if YOU would like to keep YOURSELF from getting a cold, YOU have to just wash your hands and mouth before YOU enter the house or eat food. Also, its cost is not expensive it does not cost anything so, YOU don’t have to pay a lot……’

در پاراگراف بالا، می بینید که چقدر متن غیر رسمی بنظر می آید. این داوطلب باید بر روی ساختار گرامری مجهول (Passive)  خوب کار کند تا بتواند کمی به این متن شکل و شمایل آکادمیک تری بدهد.

متن اصلاح شده می توان به شکل زیر باشد:

‘In general, therapy and medicine are more expensive than prevention of diseases. For example, if someone catches a cold and has a high fever, they would need to see a doctor which tends to be very expensive for diagnosis and medicine. However, colds and flu can be prevented by simply washing hands and exercising basic hygiene which comes at no cost.’

البته با وجود تمام مواردی که گفته شد. یادتان باشد که از ضمیر I و MY زمانی می توانید استفاده کنید که در متن سوال صریحاً از شما خواسته تا نظر خود را بیان کنید. مثل این سوال:

‘To what extent do You agree or disagree’ / ‘What is your opinion’

4. کلمات کوتاه شده

کلمات کوتاه شده کلماتی هستند مانند info که کوتاه شده کلمه information می باشد.

  • Uni -> University
  • Asap -> as soon as possible
  • Till -> until
  • Gonna -> going to
  • Thru -> through

از این کلمات کوتاه شده در رایتینگ خود استفاده نکنید چرا که بی اساس هستند و غالباً در اسپیکینگ از آنها بکار برده می شوند. بعلاوه اینها مخفف کلمات هستند و باز هم نباید در نوشته های آکادمیک بکار برده شود.

Aren’t Shouldn’t Don’t Won’t Isn’t Can’t
Are not Should not Do not Will not Is not cannot

به جای مخفف از حالت کامل آنها که در جدول بالا می بینید استفاده کنید.

5. عدم جملات outline در پاراگراف مقدمه

در  رایتینگ تسک 2 آزمون آیلتس، در قسمت پاراگراف مقدمه، شما تنها موظف به انجام دادن دو کار هستید:

  • پارافریز کردن متن سوال
  • نوشتن جمله thesis

بسیاری از داوطلبین در این قسمت جملاتی اضافه میکنند با مضمون اینکه موضوع آن رایتینگ چیست و درواقع هدف نوشته را می گویند که پیشنهاد می کنیم اینکار را انجام دهید چرا که این جملات برای essayهای آکادمیک آیلتس مناسب می باشند. به جملات زیر نگاه کنید، مثالی از همین جملات outline می باشند:

I will argue both points and present my opinion
This essay would like to explore reasons for this and offer possible solutions.
I will illustrate my view in more detail in the following essay.
The following essay will outline more reasons why I hold this view.
I will give reasons and argue my opinion in the following essay.

6. جملات کلیشه ای در قسمت نتیجه گیری

داوطبین فکر می کنند که باید ممتحن آزمون را با دایره واژگان پیچیده تحت تاثیر قرار دهند. اما بدین صورت نیست چرا که اگر نوشته شما از نظر سطح دایره لغات با باقی متنتان همخوانی نداشته باشد، ممتحن آن جملات را به  عنوان عبارات حفظ شده در نظر می گیرد و از نمره تان کسر می شود. نیازی به پیچیده کردن مسائل نیست  و میتوان از عبارات استاندارد تری استفاده کرد.

جملات پیشنهادی جملات کلیشه ای

To conclude,_________

The above points illustrate my opinion.

As stated above, these are the reasons for my view.

To sum up,_____________

In a nutshell, I think_____.

The crux of the matter is________.

In conclusion,________

To reiterate my views___________.

Last but not least.

7. از جملات غیر رسمی برای بیان نظرتان استفاده نکنید.

در سوال هایی که متن سوال صریحاً از شما خواسته که نظرتان را بیان کنید، پیشنهاد می دهیم از عبارات غیر رسمی برای بیان نظرتان استفاده نکنید. به عبارات زیر نگاه کنید:

جملات پیشنهادی

از این جملات استفاده نکنید

To conclude,_________

I reckon____

I’d say_______

To sum up,_____________

As far as I’m concerned_____

To be honest, I reckon______

In conclusion,________

If you ask me, I think______

8. عبارات ‘and so on, etc., eg, i.e’ هنگام ارائه مثال

در رایتینگ های آکادمیک و رسمی، استفاده از چنین عباراتی (and so on) قابل قبول نیست و آن نوشته را تنبل در نظر می گیرند. بنابراین سعی کنید توضیح واضحی از چیزی که می خواهید بگویید ارائه دهید. البته که استفاده از این عبارات در نامه ها و نوشته های غیر رسمی مانند رایتینگ تسک 1 آزمون جنرال مشکلی ندارد.

می توانید از این عبارات هنگام ارائه مثال استفاده کنید:

For instance,______
For example,________
To illustrate this,_____
Namely,_______
Such as_____

مطلب مفید: خرید دوره آیلتس آفاق

امیر دادفر | مدرس زبان انگلیسی

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *