یکی دیگر از خدمات مرکز آیلتس آفاق تصحیح  Writing متقاضیان آیلتس به صورت کامل می باشد.

برای استفاده از این خدمت، ابتدا فرم زیر را پر کرده و Writing خود را در فرم به صورت PDF یا Word برای مرکز آیلتس آفاق بفرستید.

بعد از پرداخت هزینه، فایل Writing شما برای اساتید مجموعه فرستاده شده و پس از تصحیح به همراه آنالیز کامل و پیشنهادات اصولی و کاربردی برای ارتقای سطح رایتینگ شما به ایمیل شما فرستاده می شود.