پکیج ارزشمند ریشه شناسی (Word Scout)

در پکیج Word scout  که به نوعی پیش درآمدی به بحث ریشه شناسی می باشد تلاش شده است با این موضوع پیچیده به صورتی جذاب و ساده شده  به همراه مثال های فراوان و آشنا در اختیار علاقه مندان به صورت کاملا رایگان قرار گیرد.

ریشه شناسی (etymology) در حقیقت علم رهگیری ریشه کلمات در طول تاریخ و ورود و تغییرات آن کلمه در زبان های مختلف تا به شکل امروزی می باشد.

فراگیران و علاقه مندان می توانند با آشنایی با ریشه کلمات، گنجینه واژگان خود را بیش از پیش افزایش دهند و حتی معنی بسیاری از کلمات جدید و نا مانوس را حدس بزنند.

توانایی هر چه بیشتر فراگیران در درک مطالب و کلمات اثر بسیار محسوسی در تمامی مهارت های زبانی به ویژه Reading و Writing  دارد.

این پکیج شامل یک کتاب به صورت PDF  و هفده درس ویدئویی می باشد و مقدمه ای جهت آشنایی زبان آموزان و مدرسین با این دانش جذاب است.

با توجه به اهمیت کاربردی etymology تلاش میکنیم به زودی پکیج جامعی در این رابطه در اختیار شما قرار دهیم.

لازم به ذکر است برای استفاده از این پکیج حداقل دانش زبانی High intermediate مورد نیاز می باشد.