هادی کیهانی

بیوگرافی استاد کیهانی

استاد هادی کیهانی در سطوح مختلف زبان انگلیسی در بسیاری از آموزشگاه‌های زبان انگلیسی و مراکز آموزش عالي کشور، 33 سال سابقۀ تدریس دارند. ایشان در طول این سال‌ها هزاران زبان‌آموز و مدرس را در سطوح مختلف تربیت کرده‌اند.
استاد کیهانی به‌عنوان یکی از نخستین افرادی که در ایران به آموزش آیلتس پرداخته‌، سال‌ها سابقۀ تدریس در دوره‌های بین‌المللی و آزمون‌های سطوح عالی را نيز دارند.
ایشان از سال 1375 به تدریس و تربیت داوطلبان و مدرسان آیلتس مشغول شده و طراحی دوره‌ها و منابع تدریس آیلتس را بر‌عهده داشته‌اند. مجموعۀ خودآموز Forward To IELTS حاصل تجربیات سالیان دراز ایشان در عرصۀ آموزش آزمون آیلتس است که به‌عنوان هدیه‌ای گرانبها در دسترس تمامی افرادی قرار گرفته که قصد آماده‌ شدن جهت شرکت در آزمون آیلتس را دارند.

مختصری از رزومۀ استاد کیهانی

مدرس زبان انگلیسی

مدرس زبان انگلیسی در دانشکدۀ نیروی هوایی

1367-1370
1369-1382

مدرس زبان انگلیسی

سرپرست واحد آزمون‌های کمبریج-طراح آزمون-تربیت مدرس در آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه

مدیر آموزش

سرپرست واحد تربیت مدرس-تربیت مدرس در سطوح گوناگون در بیش از 250 واحد آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه در سراسر کشور

1379-1382
1378-1380

مدرس زبان انگلیسی

سوپروایزر ارشد-تربیت مدرس در واحدهای مؤسسه زبان انگلیسی زبانسرا

مدیر آموزش

 

طراحی متون آموزشی-طراحی آزمون-تربیت مدرس آیلتس در آموزشگاه زبان انگلیسی ایران-استرالیا

1384-1387
1385-1392

مدیر آموزش

سرپرست دپارتمان آیلتس-تربیت مدرس آیلتس در مرکز آموزش‌ زبان‌های خارجی برنا

مدرس دوره‌های آیلتس

مدرس دوره‌های پیشرفته و آیلتس در مرکز آیلتس صبای سحر

1390-1397
تاکنون-1393

مدیر آموزش

طراح آزمون-طراح دوره‌های تربیت مدرس-تربیت مدرس دوره‌های آیلتس در مرکز آموزش زبان انگلیسی آفاق

سرپرست مرکز آیلتس آفاق

سرپرست مرکزآیلتس آفاق-طراح منابع آیلتس-تربیت مدرس آیلتس

1396-تا کنون
تاکنون-1375

مدرس آیلتس

تدریس آیلتس، تربیت مدرس آیلتس، طراحی منابع و دوره‌های آموزش آیلتس برای مراکز آموزشی در سراسر کشور

طراح دورۀ خودآموز Forward To IELTS

طراحی، تولید و تدریس دورۀ خودآموز Forward To IELTS

تاکنون-1397