مصاحبۀ آزمون آیلتس بیست‌وپنج درصد نمرۀ کل هر داوطلب را بوجود می‌آورد. معمولاً این مصاحبه در روزی جدا از سه مهارت دیگر برگزار می‌شود و نزدیک به پانزده دقیقه طول می‌کشد. مصاحبه آیلتس شامل سه بخش است که استاد کیهانی توضیح کامل در این باره و محتوای و سرفصل‌های کتاب Speaking و همچنین ویدیوهای آموزشی بخش Speaking پکیج جامع “Forward To IELTS” ارائه می‌دهند.

در این مهارت 9 ویدئو آموزشی قرار دارد.در این ویدئو ها به صورت تفضیلی تمامی نکات مهم برای کسب نمرات بالا و مشکلات رایج شرکت کنندگان به همراه راه حل ارائه شده است.مصاحبه های واقعی در کنار توضیحات کامل به شما کمک خواهد کرد بهترین استراتژی ها را برای کسب نمرات بالا اتخاذ کنید.

در کتاب Speaking موجود در پکیج نیز لغات بسیار کاربردی و همچنین مثال هایی از مصاحبه های کامل وجود دارد که به شما کمک میکند توانایی ایده پردازی خود را قوی کنید.

در کنار محتوای پکیج میتوانید از ویدئو ها و مثال های موجود در پلنر استفاده نمایید تا مفاهیم موجود در پکیج را به صورت کاربردی فرا بگیرید.

این ویدیو همچنین شما را با محتوای تمرینات تکمیلی موجود در سایت آشنا می‌کند. در ذیل ویدیو شما تصویر سرفصل‌های بخش Speaking پکیج جامع “Forward To IELTS” را دارید.