با ثبت درخواست استخدام

به جمع همکاران ما

بپیوندید

درخواست همکاری در واحد دیجیتال مارکتینگ

نام(الزامی)
سابقۀ کار(الزامی)
مهارتها و میزان آن
برای افزودن ردیف روی + کلیک کنید
آدرس(الزامی)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 128 MB.